Ndalimi nga e bërtitura dhe zëri i lartë –

0
410

Ndalimi nga e bërtitura dhe zëri i lartë

“…dhe fol me zë të ulët; se zëri më i vrazhdë është zëri i gomarit.”
Lukman: 19
Pra, muslimani gjithmonë duhet të flasë me një zë të qetë, pa bërtitur dhe pa e ngritur më tepër se ç’duhet, sepse ngritja e zërit pa dobi është nga cilësitë e këqija që Allahu nuk i do dhe njerëzit që bërtasin i ka krahasuar me kafshët.
Muslimani kur bisedon me të tjerët nuk duhet ta ngrejë zërin më tepër se zëri i:
Prindit
Hoxhës
Mësuesit
Më të madhit se ai në moshë, etj.
Gjithashtu edhe kur bashkëbiseduesi i tij po përmend një ajet kuranor apo hadith nga Profeti alejhi selam, nuk i lejohet muslimanit që ta ndërpresë dhe as ta ngrejë zërin e tij mbi ajetin apo hadithin.

/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here