Home Të tjera Zgjodhem per ju Naser Rafuna kalon ditë te bukura të jetës së tij në Medine

Naser Rafuna kalon ditë te bukura të jetës së tij në Medine

Ndër aktorët më të mirë ne vend Naser Rafuna këto dit po ndodhet ne Medinen e Muhammedi a.s për të kryer Umren që njihet si gjysma e Haxhit.  Ebu Hurejra r.a. tregon se i Dërguari i Allahut a.s. ka thënë: “Kryerja e umres është fshirje e gjynaheve të bëra ndërmjet saj dhe asaj të kryer më parë, ndërsa shpërblimi i haxhit mebrnr është vetëm Xheneti.” (1773)

Kur Ibn Umerin r.a. e pyetën për umren, përpara haxhit, ai tha se nuk ka asgjë të keqe për këtë. Ikrima tregon gjithashtu se Ibn Umeri r.a. ka thënë se edhe Pejgamberi a.s. ka bërë umre përpara se të bëjë haxhin.

Më poshtë disa foto të siguruara nga Express, ua sjellim direkt nga Medineja.

Previous articleShpërblimi i njerëzve të mirë
Next articlePse trashemi në zonën e barkut?