MIRËSJELLJA ME CAKTIMIN E ALLAHUT

0
419

Sjellja e mirë ndaj caktimit të Allahut nënkupton të pajtohesh me atë që Allahu ka caktuar për ty, të jesh i lumtur me të dhe ta kesh të qartë se Allahu nuk cakton diçka vetëmse në të ka urtësi dhe ndonjë qëllim madhështor dhe Allahut i takon falënderimi.

Në bazë të kësaj, sjellja e mirë me Allahun, ndaj caktimit të Tij është që të pajtohesh me atë që të është caktuar dhe t’i dorëzohesh Allahut duke qenë i qetë, për këtë shkak Allahu i ka lavdëruar durimtarët duke thënë: “…dhe ti përgëzoi durimtarët të cilët kur i godet ndonjë fatkeqësi thonë: të Allahut jemi dhe vetëm tek Ai do të kthehemi!” dhe gjithashtu thotë: “…dhe përgëzo durimtarët.”

Burimi: Fetvatë e Ibn Uthejminit / albislam

Përktheu nga gjuha arabe: Nusret Ramadani

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here