Mesazhet e sures “Ed- Duha”

0
416

Dalja nga gjendja e dëshprimit dhe depresionit: mesazhet e sures “Ed- Duha”

Është e vërtetë se shpesh biem në gjendje depresioni dhe stresi, sidmos në kohën e sotme, kur kemi gjithcka ndërsa s’kemi asgjë. Kurani është ilaç, është këshillë, Kurani është miku dhe vaizi më i mirë, thënë në mënyrën më të thjeshtë, Kurani është shpëtimi dhe udhëzimi për një jetë të lumtur. Çdo sure kuranore, cdo ajet ka mesazhet dhe mësimet e tij, problemi është tek ne, që përmbledhjen e këtyre mesazheve “nga respekti për kuranin” i mbajmë të mbështjellura me peshkir të vënduara në komoda të larta që fëmijët apo dikush nga anëtarët e shtëpisë mos t’i prek sepse ai është libri i Zotit, Kurani.

Një sure kuranore të cilën duhet ta dijë përmendsh çdo besimtarë, ka një mesazhë shumë të rëndësishme, ka një thirrje rehatuese dhe i jep njeriut shpresë, shpresë se nuk është fundi i gjithckaje. Do t’i kisha sugjeruar psikiatrëve muslimanë mësimin dhe studimin e kësaj sureje. Mendoj se do t’ua lehtësonte punën me pacientët…

Sureja „Ad-Duha“.

Dëshiroj t’ju njoftoj me komentimin dhe meazhet e saja. Mësimi dhe studimi i saj, veçanërisht nëse dihet përkthimi dhe komentimi i saj ndikon me një energji të mahnitshme pozitive në gjendjen e zemrave. Kjo sure të çon të mendosh pozitivisht, nuk ka vend për errësirën dhe dyshimin. Kjo sure është shpallur në Meke, u shpall gjasht muaj pasi që Muhamedit a.s iu ndërpre shpallja. Asgjë nuk ndodhi për gjashtë muaj, nuk kishte ëndrra profetike, meleku Xhibril nuk i vinte, asgjë, asnjë lidhje me Allahun kur është në pyetje Shpallja. Për këtë kohë, i Dërguari i Allahut s.a.v.s, ngadalë sikur po binte në dëshprim, filloi të brengoset dhe të frikohet, sikur nuk kishte bërë aq sa duhet që Allahu të ndal lidhjen me të.

Ndodh, edhe pse falemi, agjërojmë, lexojmë Kuranin, ndajmë sadaka, shpesh mendojmë se nga kjo nuk ka asgje, se këtë e bëjmë kot, humbim shpresën, ndjehemi të lodhur. Rrethi ku jetojmë, puna, familja, na lodhin aq shumë sa që edhe ibadetet që i bëjmë, i bëjmë me dembeli dhe përtaci, i bëjmë me shpejtësi të madhe dhe atëherë fillojmë edhe të dyshojmë. Ndodh ajo më e keqja për besimtarin, rënia në depresion shpirtërorë dhe fetarë. Dhe pas gjashtë muajsh Allahu i Madhërishëm lëshon shpalljen, lëshon suren Ed-Duha.

1.Pasha shkëlqimin e paraditës – Është një mesazhë për atë i cili mendon se është në errësirë të plotë, frikohet nga diçka, është mesazhë që të zgjohet, sepse me ardhejn e mëngjesit, fillon një ditë e re dhe Dielli lind përsëri. Dielli, agimi, mëngjesi, dita dhe shkëlqimi, japin efekte pozitive për një shpresë të re. Pikëllimi nuk është i përhershëm, nuk janë të gjithë ditët të zeza.

2. Dhe natën kur terret dhe errësohet – Nata është krijuar që njeriun të pushojë në të, të pushoj trupin dhe shpirtin e tij. Njerëzit që ditën e bëjnë natë dhe natën ditë, në përgjithësi janë njerëz depresiv, të hidhëruar dhe të padisponueshëm. Nuk janë të fjetur mirë sepse gjithë natën rrinë zgjuar dhe flejnë ditën. Nata është krijuar që njeriu të pushojë trupin dhe shpirtin që ditën të jenë aktiv dhe të disponueshëm.

3. Zoti yt nuk të ka braktisur e as nuk të urren (O Muhamed). O Muhamed Zoti ytë nuk të ka braktisur e as të urren, Ai nuk ka asnjë urrejtje ndaj teje. Allahu nuk urren asnjë dhe nuk braktis askënd. Andaj, mos e humb shpresën në mëshirën Allahut të Madhërishëm, nëse dëshiron të jetosh një jetë të qetë dhe të rehatshme.

4. Natyrisht, jeta e ardhshme për ty është më e mirë se kjo jetë – Është shumë e vërtetë se gjendja në të cilën ndodhemi në këtë botë aspak nuk mund të karahasohet me gjendjen në Botën tjetër të cilës çdo kush po i afrohet ngadalë. Besimtari i siqnertë duhet të jetë i vetdijshëm se sprovat dhe vuajtjet janë të kalueshme, ndërsa për durimin, shpërblimi do të jetë kënaqësitë e përherhmë në Botën tjetër. Andaj, lëri të gjitha brengat, problemet, mbështetu në Allahun dhe me durim prit atë që Allahu i Madhërishëm ka premtuar nga mirësitë e Tija.

5. E sigurisht që Zoti yt do të jap ty, sa të jesh i kënaqur – Po, shumë shpejt, sepse Allahu i Madhërishëm i shpërblen durimtarët, Allahu do të jap që të kënaqë ty dhe shpirtin tënd në këtë botë dhe në veçanti në botën tjetër. Allahu xh sh. Do ta mbjell lumturinë në zemrën tënde. Allahu i Madhërishëm na porosit se gjithmonë do të na ofroj dalje nga çdo situatë, se do të na jap fitore, qoftë si bashëksi qoftë si individ.

6. A nuk ishte jetim e Ai të dha streh – Allahi i Madhërishëm e përkujton të Dërguarin e Allahut s.a.v.s për periudhën kur ishte jetim, e Ai e morri nën kujdesin e Vet. Allahu i Madhërishëm asnjëherë nuk e lë robin e vet pa përkrahje. Sa e sa herë Allahu na ka mbrojtur kur kemi qenë të vogël, derisa kemi qenë të ri, sa e sa herë na ka shëruar, sa e sa herë na ka dhënë mundësinë për të përparuar? Shumë herë. Mirëpo ne shumë pak mbajmë mend dhe kur nuk shkojnë punët ashtu sic duam ne, biem në dëshprim dhe depresion, duke humbur shpresën në Allahun e Mëdhërishëm. Ai do të na ofroj strehë gjithmonë, vetëm duhet t’i kthehemi Atij.

7. A nuk të gjeti të paditur (për islamin) e të udhëzoi – Ku do të ishim sot ne, nëse Allahu nuk do të na udhëzonte në Rrugën e drejtë, ku do të ishim nëse Allahu nuk do ta lëshonte mëshirëne Vet mbi ne? Nuk faleshemi, ndërsa tani falemi, nuk agjëronim, por tani agjërojmë, lexojmë Kuranin, dhe kështu mundohemi të tregojmë falënderimin ndaj Allahut për udhëzimin tonë. Vallë, si është e mundur që të besojmë Zotin dhe të biem në gjendje dëshprimi dhe depresioni! Kërko strehim tek Allahu me dua dhe vepra të mira, dhe do ta shohësh se si shpirti kënaqet.

8. A nuk ishe nevojtarë e të bëri të mos i kesh nevojën e askujt – Allahu na jep pasuri të shumta, vetëm se nuk i shohim apo se nuk jemi të kënaqur dhe nuk ngopemi dhe gjithmonë kërkojmë më shumë. Pasuria nuk është vetëm tek paraja, por, është edhe tek fëmijët, shëndeti, dija, sjellja dhe fëmijët e edukuar dhe hallall. Allahu na furnizon në mënyra të ndryshme dhe ndonjëherë na jep më shumë se sa e meritojmë, mirëpo jemi jo falënderues dhe për shkak të varfërisë së paramenduar, biem në dëshpërim dhe humbim gjithcka.

9. Andaj, mos e shtyp jetimin – Mesazhi i qartë se jetimit nuk duhet t’i bëhet asnjë llojë padrejtësie.

10. Dhe lyëpsin mos e largo me ashëprsi – Nëse dikush të lyp dhe nuk ke mundëis t’i japish, mos e nënçmo dhe ofendo. Allahu i Madhërishëm na jep dy mesazhe që ndaj dy llojeve të njerëzve, duhet të jemi të kujdesshëm, këto janë: jetimët dhe lypësit. Dhe a e dini se cila është mënyra më e mirë për ta qetësuar shpritin? Nëse i ndihmon jetimit dhe lypësit, kur sheh se ata janë të buzëqeshur, dije se buzëqeshja do të banojë në zemrën tënde.

11. Dhe shpalli mirësitë e Zotit tënd – A mund t’i numëroni mirësitë e Zotit tënd? Nuk mundeni, sepse nuk jemi në gjendje t’i numërojmë e jo më diçka tjetër. Mirësia e shikimit, të folurit, dëgjimit… Nëse Allahu nuk na donë, përse jemi gjallë atëherë, Allahu i Madhërishëm dëshiron që ne t’i kthehemi Atij me pendim dhe vepra të mira, që Ai të jetë i kënaqur me ne.

Një këshillë për mua dhe ju!Kur të bini në gjendje dëshprimi, mërzie dhe brenge, lexoni dhe studoini suren Ed-Duha, lexoni përkthimin e saj, mendoni për mesazhet e Zotit që vazhdojnë deri në Ditën e Gjykimit. Kjo sure mbolli qetësinë dhe rehatinë në zemrën e të Dërguarit të Allahut s.a.v.s, duhet të mbjell edhe në zemrat tona.

Përshtai: Arsim Dauti

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here