MEDITIME KURANORE

0
395

1. Ibn Tejmije, rahimehullah, ka thënë; Allahu, xhele ue ala, ka thënë për Kur’anin: ”Atë (Kur’anin) nuk e prek kush, vetëm të pastrit.” (Vakia; 79) Që do të thotë që nuk udhëzohen me ketë Kur’an përpos se zemrat e dëlira dhe të pastërta.”

Mexhmu’u Fetava; 5/551

2.Nëse nuk e përmisoj veten time gjatë leximit dhe meditimit të Kur’anit, atëherë kjo është shenjë që zemra ime është ngurtësuar, dhe si pasojë, ajo nuk ndikohet dhe nuk rrënqethet gjatë leximit të Kur’anit. Kujtoj, sprovën që Allahu ia bëri sahabëve në lidhje me këtë çështje, ku tha: “A nuk është koha që zemrat të zbuten me këshillat e All-llahut dhe ne atë të vërtetën që zbriti (me Kur’an).” (Hadid; 16). Andaj, i hulumtojë shkaqet e ngurtësimit të zemrës që t’i largoj ato, e pastaj të kënqem me librin e Zotit tim.

D. Abdullah Ibn Belkasim

3.Allahu, xhele ue ala, ka thënë: “Sikur Ne ta zbritnim këtë Kur’an mbi ndonjë kodër, do të shihje atë të strukur e të çarë prej frikës nga All-llahu. Këta janë shembuj që ua sjellim njerëzve, që ata të mendojnë.” (Hashër; 21). Mundohem që ta vërtetoj se Kur’ani (leximi,meditimi i tij) a ka lënë gjurmë në zemrën time, a mu ka shtuar përulja ndaj Allahut dhe a më janë lagur syt e mi nga të qajturit. Frikësohem që nëse një gjë e tillë nuk ka ndodhur, atëherë zemra ime nuk është në rregull, ndërsa Allahu e ceki shembullin e kodrës e cila do strukej dhe përulej po t’i zbriste Kur’ani. Andaj, ky është shkaku që më shtyen mua, që t’i kërkoj shkaqet e ngurtësimit dhe mospëruljes së zemrës!

D. Abdullah Ibn Belkasim

4. Nëse nuk e përmisoj veten time me leximin e Kur’anit, frikësohem që Kur’ani do të bëhet argument kundër meje, ashtu siç ka thënë i Dërguari i Allahut, salallahu alejhi ue selem: ” Kur’ani, ose është argument për ty ose kundër teje.”

(Muslimi; 223, Tirmidhiu; 3517, Nesaiu; 2437, Ibn Maxhe; 280, Ahmedi; 22907)

D. Abdullah Ibn Belkasim

5.Kur e kujtoj gjendjen e atyre që nuk e respektuan Kur’anin, nuk e lexuan dhe nuk i medituan porositë e tij. Allahu të tillët i përshkroi në Kur’an me një përshkrimin më të keq tē mundshëm. Allahu, xhele ue ala, tha për ta: “Ata ishin si gomarë të trembur (të egër).” (Mudethir; 50). Dhe, gjithashtu , për ta Allahu, tha: “Por jo, ato janë zemra që kanë drynat e vet!” (Muhamed; 24). Frikësohem që nëse nuk ndryshoj veten time në një ndryshim të mirë, do të jem edhe un njëri prej tyre.

Dr. Abdullah Ibn Belkasim

Nga arabishtja: Suad Shabani

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here