Home Të tjera Zgjodhem per ju MEDITIME KURANORE

MEDITIME KURANORE

 

1. Transmeton Kasim Ibn Ma’n se Imam Ebu Hanife, rahimehullah, e kaloi natën në namaz duke përsëritur ajetin;
Por jo, afati i tyre është kijameti, e kijameti është edhe më i vështirë, edhe më i hidhur.” (El Kamer; 46).
E përsërsiste shpesh dhe qante.
Pyetja; Saherë e kemi lexuar ne këtë ajet Kur’anorë dhe fare nuk jemi ndikuar dhe nuk kemi qajtur!?
Tarih Baghdad; 15/489

2. Allahu, xhele ue ala, ka thënë; “Që të mos kaloni kufirin në drejtësi (matje).” (Err Rrahman; 8).

Ji i drejtë o biri Ademit, ashtu siç dëshiron të jenë të tjerët të drejtë me ty dhe mbaje premtimin ashtu siç ke qejf të tjerët ta mbajn premtimin dhe emanetin që ua ke lënë.
Drejtësia e përmison gjendjen e njerëzve dhe shoqërisë në përgjithësi.

Katade , rahimehullah Ed durur el Menthur; 7/692

3. Allahu, xhele ue ala, ka thënë; “E edhe gruaja e tij, ajo që barti dru (ferra).” (El Mesed; 4).

Është mësim për çdo kënd që merr pjesë në të bërit padrejtësi dikujt apo në të bërit armiqësi dikujt.

Shejhul Islam Ibn Tejmije, rahimehullah Mexhmu’ul Fetava; 16/603

4. Allahu, xhele ue ala, ka thënë; “Thuaj: “Mbështetem në Zotin e njerëzve!” (En Nas: 1).

Është e njohur se Allahu është Krijues i të gjitha krijesave, por tha Zotin e njerëzve, si argument i nderimit dhe dallimit të njerëzve nga krijesat tjera.
Kurse, kërkimi i mbrojtjes erdh nga e keqja dhe sherri i atyre që bëjnë cytje në trupat dhe zemrat e njerëzve.

Sheukani, rahimehullah Fet’hul Kadir; 5/642

5. Allahu, xhele ue ala, ka thënë; “Dhe prej errësirës së natës kur ngryset plotësisht.” (Felek: 3).

Allahu ka urdhëruar që të kërkojm mbrotje prej të keqes së asaj që ka krijuar, e veçoi natën, ngase shumica e mëkateve kryhen natën, shumica e vjedhjeve kryhen natën dhe shejtanët shpeshtohen dhe lëvizin më shumë natën.
Dijetarët kanë thënë; Sihri që më së shumti lë gjurmë dhe e mundon njeriun është në mbrëmje apo në orët e vona të natës.

Dr. Omer el Idë

Nga arabishtja; Suad Shabani

Burimi: albislam.com

Shpend Zeneli

Previous articleDUAJA E MUSLIMANIT PËR VËLLAUN E TIJ !
Next articlePse muslimanët janë të këqinj, kur Islami është i mirë?