Mbajtja e qenit nga aspekti fetar dhe shkencor !?

0
391

Pyetja:

E kam parë një përgjigje se mbajtja e qenit është e ndaluar të mbahet në shtëpi por ju lutem përgjigjuni se a ndryshon qëndrimi mbajtja në shtëpi apo mbajtja në oborr të shtëpisë. A lejohet të mbahet në oborr qeni nëse s’lejohet në shtëpi brenda?

Përgjigjja:

Falënderimet i takojnë Allahut, paqja dhe bekimet e Tij qofshin mbi të Dërguarin e Tij Muhamed, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi të gjithë ata që ndjekin rrugën e tij deri në Ditën e Gjykimit!

Hadithet të cilat flasin për ndalimin e mbajtjes së qenve, në shtëpi janë të përgjithshme dhe nuk janë për qëllim vetëm për mbajtjen e tyre brenda dhomave në shtëpi. Me fjalë të tjera hadithi në të cilin thuhet: “Kush mban qen, përveç qenit që është për gjueti apo për të ruajtur bagëtinë, i pakësohen atij dy kirate prej sevapeve.” (shënon Buhariu dhe Muslimi), është i përgjithshëm dhe ashtu duhet të mbetet. Mirëpo, kuptohet se mbajtja e tyre nëpër dhoma është më keq dhe në fakt ky veprim nuk ka qenë i njohur te myslimanët e hershëm. Mbajtja e qenve brenda dhomave është një traditë e keqe dhe aspak e shëndetshme, që në kohën bashkëkohore ka marrë përmasa në shumë shoqëri dhe kultura, fatkeqësisht edhe disa myslimanë të ndikuar nga këto kultura kanë filluar ta praktikojnë këtë traditë jo të mirë. Mbajtja e qenit në dhomën e ndejës, në të gjumit, në kuzhinë, pastaj puthja e tij, ledhatimi dhe përhapja e jargëve të tij nëpër dhoma dhe në rrobat tona, janë gjëra nga të cilat duhet të jetë i pastër besimtari. Për këtë shfrytëzojmë rastin ti këshillojmë muslimanët që të ruhen nga këto tradita që nuk përputhen me fenë Islame.

Ndërsa mbajtja e qenit në oborr të shtëpisë, nëse për këtë nuk ka arsye, atëherë edhe në këtë rast ndalohet mbajtja e tyre. Arsyet të cilat lejojnë mbajtjen e qenve janë përmendur në hadithin e lartpërmendur dhe në disa hadithe të tjera e ato janë:GoldenRetriever

1. Mbajtja e qenit për gjueti.

2. Për ruajtjen e bagëtive, dhe

3. Për ruajtjen e kullosave dhe të mbjellave.

Këto tre raste janë të vërtetuara me citate sheriatike, ndërsa Imam Neveviu thotë se nëse ekzistojnë edhe disa arsye të tjera të ngjashme, atëherë lejohet të mbahet qeni, sikurse ruajtja e shtëpisë, e rrugëve, etj. Në këtë hyn edhe përdorimi i tyre në kriminalistikë për gjetjen e lëndëve narkotike, etj. Zoti e di më së miri! {Alaudin Abazi}

Po aspekti shkencor ?

Në gojën e shokut më të mirë të njeriut mund të jetojnë numër i madh i mikrobeve që sjellin sëmundje të rrezikshme, sikur që janë inflamacionet në tru dhe gangrena dhe për këtë ekspertët rekomandojnë që fëmijët nuk duhet që qenin, apo kafshën tjetër, ta puthin, që t’i lejojë t’i lëpijë nëpër fytyrë dhe me të shkojë në shtrat.

Nëse megjithatë e qeni juaj ju lëpin, atëherë atë vend duhet ta lani me ujë e sapun, pasi që në këtë mënyrë do të ndaloni që nga kafsha tek njeriu të transmetohen bakteret sikur që është Pasteurella, e cila jeton në mukozën e hundës dhe fytin e kafshës dhe njeriut.
Transmetohet nga Ebu Hurejra (Allahu qoftë i kënaqur prej tij!), se i Dërguari i Allahut (Paqja dhe Bekimi i Allahut qofshin mbi të!) ka thënë: “Nëse lëpin qeni në enën e dikujt prej jush, ta lajë atë shtatë herë.”

Bakteri Pasteurella tek njerëzit, ndër të tjera, mund të shkaktojë infektimin e gjakut, inflamacionet(ndezjet) e eshtrave, ndezjen e mushkërive dhe inflamacionet(ndezjet) në tru dhe duhet shpejtë të mjekohet me antibiotikë.
Shumë lloje të kafshëve mund të jenë bartës të baktereve edhe nëse ato janë plotësisht të shëndetshme. Edhe një bakter tjetër i rrezikshëm është Capnocytophaga, e cila shpesh është e pranishme në gojën e qenit dhe e cila mund të shkaktojë gangrenën, inflamacionet e membranave të trurit dhe zemrës dhe infeksione të tjera të rrezikshme.

Nga 250 sëmundje të cilat nga kafshët mund të transmetohen te njerëzit, rreth 100 prej tyre vijnë nga kafshët shtëpiake, pohojnë shkencëtarët. 53 për qind e pronarëve e konsideron kafshën e tij si anëtar të barabartë të familjes, ndërsa 56 për qind e njerëzve e pranon që qeni i tyre çdo ditë fle me ta në shtrat, nga të cilët 26 për qind e ketyre personave janë femra.

Përshtati: Mjeku Musliman

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here