Lutja kur të hyjm në xhami

0
393

Eúdhu bil-láhil-adhím ve bi vexhhihil-kerim ve sultánihil-kadím minesh-shejtánir-raxhím.
Kërkoj prej All-llahut të Madhëruar, me fytyrën e Tij të ndershme dhe fuqinë e Tij të përhershme të më mbrojë prej djallit të Mallkuar.
Ebu Davudi, “Sahihul-Xhamiu” hadithi: Nr-4591.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here