Home ISLAM Vlerat dhe begatitë e ditës së hënë dhe të enjte..

Vlerat dhe begatitë e ditës së hënë dhe të enjte..

1-Në keto dy ditë hapen dyert e Xhenetit dhe falen të gjithë muslimanët, përvec atyre që janë armiqësuar me njëri-tjetrin.

Ebu Hurejre (radiallahu anhu) transmeton se i Dërguari i Allahut (alejhi selam), ka thënë:

“Dyert e Xhenetit hapen ditën e hënë dhe të enjte, dhe Allahu fal çdo person që nuk i shoqëron Atij askënd në adhurim, përvec një personi, i cili është armiqësuar me vëllain e tij. Për këta dy persona thuhet: “I lini këta të dy derisa të pajtohen. I lini këta të dy derisa të pajtohen. I lini këta të dy derisa të pajtohen. (tre herë)”

(Muslimi, 4/1987)

2- Në këto dy ditë veprat e njerëzve i paraqiten Allahut.

Ebu Hurejra (radiallahu anhu) transmeton se i Dërguari i Allahut (alejhi selam) ka thënë:

“Veprat e njerëzve paraqiten dy herë në javë; ditën e hënë dhe ditën e enjte, e Allahu fal çdo besimtarë përveç atij që është armiqësuar me vëllain e tij…”

(Muslimi, 4/1988)

3- I Dërguari i Allahut (alejhi selam) i agjëronte këto dy ditë.

Aishja (radiallahu anha) ka thënë: I Dërguari i Allahut (alejhi selam), kujdesesh shumë për agjërimin e ditës së hënë dhe të enjte.”

(Tirmidhiu, 3/121)

Për këtë, vetë i Dërguari i Allahut (alejhi selam) ka argumentuar duke thënë:

“Veprat i paraqiten Allahut ditën e hënë dhe ditën e enjte, dhe unë dëshiroj që të jem agjërueshëm, kur veprat e mia të paraqiten.”

(Tirmidhiu, 3/122)

Ebu Katade transmeton se i Dërguari i Allahut (alejhi selam), është pyetur për ditën e hënë dhe ka thënë:

“Ajo është një ditë në të cilën kam lindur dhe po në atë ditë më është zbritur shpallja.”

(Muslimi, 2/819)

4- I Dërguari i Allahut (alejhi selam) shumicën e udhëtimeve të tij pëlqente ti bënte në ditën e Enjte.

Kab ibn Maliku transmeton dhe thotë:

“Udhëtimet e të Dërguarit të Allahut (alejhi selam) kanë qenë shumë të rralla në ndonjë ditë tjetër përveç ditës së enjte.”

(Buhariu)

Previous articlePROFESORESHË, PSE NUK JE MARTUAR?
Next articleLutja kur të hyjm në xhami