Home ISLAM A lejohet thirrja e ezanit nga personi i cili nuk ka abdes!?

A lejohet thirrja e ezanit nga personi i cili nuk ka abdes!?

A lejohet thirrja e ezanit nga personi i cili nuk ka abdes!?

Shejh Albani (rahimehullah) ka thënë:
Tirmidhiu ka thënë: Dijetarët janë ndarë në disa mendime në lidhje me thirrjen e ezanit për personin që është pa abdes.
Disa dijetarë e kanë urryer këtë, siq janë: imam Shafiu dhe Is’hak ibn Rahuja.
Ndërsa disa të disa dijetarë e kanë lejuar një gjë të tillë siq janë: Sufjan eth-Theuri, ibn Mubareku dhe disa të tjerë./ Xhamiambret

Previous articleKur zgjohej Pejgamberi (salall-llahu alejhi ue selem) natën, thoshte:
Next articleVaji i peshkut mund të ndihmojnë pas sulmeve të zemrës