A lejohet të fejohem njëherë kurse martesën ta lë pas disa viteve?

0
279

Pyetje: Desha të bëje një pyetje rreth fejesës, pyetja është si vijon:
Më kanë ardhur disa oferta për martesë, dhe prej atyre ofertave ka pasur motra te devotshme , me të cilat po të ekzistonin mundësitë ekonomike për momentin me u martu do të martohesha, por pasi rrethanat janë kështu më duhet të pres rreth së paku 2 deri në 3 vite, dua të di a lejohet të sakrifikoj e të fejohem dhe të rri i fejuar rreth 3 vite nëse vjen ndonjë ofertë serioze për të cilën po të ekzistonin mundësit do të martohesha menjëherë.

Përgjigje: Falënderimi i takon Allahut, kurse lavdërimi dhe paqja e Tij qofshin mbi të Dërguarin, familjen, shokët dhe ithtarët e tij:

Në sheriat nuk është e përcaktuar kohëzgjatja mes fejesës dhe kurorëzimit. Kjo gjë i referohet zakoneve të një vendi d.m.th. mund që menjëherë pas fejesës të behët kurorëzimi me rregullat dhe kushtet e tij ashtu siç mundet që kjo marrëveshje të lihet për më vonë qoftë një muaj një vit apo më shumë. Duhet të dish se me fejesë, sipas sheriatit, nuk nënkuptohet ajo që praktikohet te masa e gjerë në vendet tona ku realizohen ndoshta shumica e shtyllave dhe kushteve të kurorëzimit sepse aty shohim ofertën, pranimin e kësaj oferte, dëshmitarë, pëlqimin e përgjegjësit, dërgimin e dhuratave e tjerë. Sipas pikëpamjes së sheriatit fejesa është periudha kur një i ri interesohet dhe shpreh dëshirën për tu martuar me një femër edhe atë duke u munduar ta shoh atë qoftë edhe fshehurazi ose të takohet me të në praninë e një të afërmit të saj.[1]

Më e mira është që të mos zgjatet koha mes fejesës dhe martesës sidomos kur ekzistojnë mundësitë. Këtë e themi duke u mbështetur në hadithet e të Dërguarit që nxisin të rinjtë sa më herët të martohen sikur hadithi: “Të rinj! Kush prej jush ka mundësi të martohet le të martohet sepse kjo ia ruan shikim dhe nderin…”[2]

Si dhe porosisim të rinjtë që të mos krijojnë pengesa të ndryshme për të vonuar martesën duke venduar kushte të ndryshme materiale e të tjera.

Nga ana tjetër zgjatja e kohës mes fejesës dhe martesës nëse bëhet pa arsye të fuqishme zakonisht shkakton probleme të natyrave të ndryshme që mund të shpijnë deri te prishja e fejesës.[3] Allahu e di më mirë

Burimi: albislam.com

[1] ElFikh elIslamij, Zuhajli, 9/6492

[2] Buhariu

[3] Fetava ulemail beledil haram, fq: 390

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here