A lejohet ndryshimi i ngjyrës së lëkurës me rreze artificiale?

A lejohet ndryshimi i ngjyrës së lëkurës me rreze artificiale?

Pyetje: cila është dispozita e sheriatit për atë që shkon në solarium për t’u zbukuruar- për të ndryshuar ngjyrën e lëkurës në ngjyrë ezmere?

Përgjigje: falënderimi i takon Allahut…

Nuk prish punë që njeriu t’iu ekspozohet rrezeve të diellit apo të shkoj në solariume me qëllim që të ndryshojë ngjyrën e lëkurës në ngjyrë ezmere sepse ky ndryshim është i përkohshëm sikur ngjyrosja e flokëve, apo lyerja e duarve me këna.

Kurtubiu, Allahu e mëshiroftë, ka thënë: “ këtë gjëra (fjala është për tatuazhin dhe heqjen e qimeve të vetullave) me dëshminë e shumë haditheve janë të mallkuara dhe janë mëkate të mëdha. Dijetarët janë ndarë në mendime rreth shkakut të ndalesës. Disa mendojnë se shkaku është mashtrimi kurse disa të tjerë mendojnë se shkaku i ndalimit është ndryshimi i kreaturës së Allahut – siç ka thënë ibën Mes’udi dhe kjo është më e sakta dhe e përfshin edhe kuptimin e parë. Pastaj dijetarët kanë shpjeguar: kjo ndalesë vlen për atë ndërhyrje që mbetet ngase është prej ndryshimit të kreaturës së Allahut. Për sa i përket asaj që nuk mbetet siç është boja për qepalla (el kohl) dhe zbukurimet që i bëjnë gratë, dijetarët i kanë lejuar të njëjtat” (Tefsir Kurtubij: 5/393)

Kushtëzohet që në solariume, kur bëhet fjalë për hyrjen e grave, që të jetë e sigurt nga shikimi i burrave dhe megjithëse lejohet, do ishte më mirë për gruan të largohet nga ky luks që kushton shumë para pa sjell ndonjë dobi të madhe.

Islam.qa

Përktheu: Agim Bekiri