A lejohet ngrënia e ëmbëlsirave që kanë rum? –

0
406

Pyetja:

A lejohet ngrënia e ëmbëlsirave që kanë rum në to?
Paqja dhe mëshira e Allahut qoftë mbi ju!

Përgjigjja:

Falënderimet i takojnë Allahut, paqja dhe bekimet e Tij qofshin mbi të Dërguarin e Tij Muhamed, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi të gjithë ata që ndjekin rrugën e tij deri në Ditën e Gjykimit.

Duke mos u zgjeruar shumë në çështjen për të cilën ju po bëni pyetje, themi se është e ndaluar që të hamë ëmbëlsira të cilat përmbajnë sasi alkooli, qoftë edhe nëse sasia është e vogël. Posaçërisht pasi kemi lloje të shumta e të tjera të ëmbëlsirave që nuk kanë alkool. Allahu e di më së miri!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here