Home Zgjodhëm për ju. LANI DHËMBËT ME MISVAK

LANI DHËMBËT ME MISVAK

Nga kjo porosi mësojmë rëndësinë dhe vlerën e pastrimit të gojës dhe përdorimit të misvakut.

Prej Ebi Umamete r.a. transmetohet se Pejgamberi a.s. ka thënë:

Lani dhëmbët me misvak, sepse misvaku pastron gojen, ai që përdor misvakun All-llahu me të është i kënaqur. Xhibrili çdo herë që më ka urdhëruar më ka porositur që të përdori misvakun, sa që jam frikësuar se po më bëhet farz mua dhe ummetit tim. Po sikur të mos frikësohesha se do të ngarkoja ummetin tim, do ta kisha obliguar që të përdorin misvakun gjatë çdo abdesi.
Transmeton Ibni Maxhe

Previous articleNjohje me llojet e leximit
Next articleDuaja kunder vershimit. Thuaje