Home Të tjera Zgjodhem per ju KUSH ËSHTË MË DËSHTAKU NË MESIN E NJERËZVE!

KUSH ËSHTË MË DËSHTAKU NË MESIN E NJERËZVE!

Omer Ibn Abdulazizi, rahimehullah, i tha të pranishmëve në mexhlisin e tij: Më tregoni se kush është njeriu më ahmak?

Të pranishmit ia kthyen: Njeriu i cili e shiti ahiretin e tij për dunjanë.

Omer Ibn Abdulazizi, rahimehullah, ua ktheu duke thënë: A dëshironi t’ju tregojë se kush është më ahmak se ky që thoni!?

Të pranishmit i thanë: Po, si jo, na trego!

Omer Ibn Abdulazizi, rahimehullah, tha: Njeriu i cili e shiti ahiretin e tij për dunjanë e njerëzve të tjerë.

Nga arabishtja: Suad B. Shabani

Previous articleSi të bëhesh hafiz për një muaj?
Next articleÇfarë është “haudi”?