Home Zgjodhëm për ju. Këshillë për bashkëshortët

Këshillë për bashkëshortët

Shejh Ibn Uthejmin (Allahu e mëshiroftë!) thotë:

“Këshilloj të gjithë bashkëshortët dhe bashkëshortet që të lënë anash në mënyrë të menjëhershme kundërshtimet që ata kanë ndërmjet vete. Mos të kërkojnë shumë nga njëri-tjetri, të falin njëri-tjetrin qoftë edhe nëse i bie që të lëshojnë pe ndaj asaj që i takon. Thotë i Dërguari i Allahut salallahu alejhi ue selem: “Besimtari nuk duhet të urrej besimtaren. Nëse ai e urren diçka tek ajo, është i kënaqur me diçka tjetër.”

“Fetaua Islamijeh” 3/211

Previous articleÇdo mëkat shpresohet që Allahu ta fal, perveç…
Next articleRruajtja e mjekrës është kundërshtim ndaj Profetit