Kënaqësia më e madhe në Xhenet!

0
266

Nga Suhejbi, Allahu qoftë i kënaqur prej tij, kumtohet se i Dërguari i Allahut sal-lallahu alejhi ue selem ka thënë:

“Kur të hyjnë banorët e xhenetit në xhenet, një thirrës thërret:

“O banorë të xhenetit! Ju keni një takim me Krijuesin tuaj.

Doni t’iu tregoj për të?” Thonë: “Çfarë takimi është?

A nuk na i zbardhi fytyrat, na rëndoi peshoren (e veprave të mira), na futi në xhenet dhe na mbrojti nga zjarri?”

Pastaj zbulohet perdja (pengesa) dhe e shikojnë Allahun.

Nuk u është dhuruar (banorëve të xhenetit) më parë diçka më e dashur sesa të shikuarit e Allahut të Madhëruar.

Transmetojn Buhariu, Muslimi

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here