Përse u quajt rruga PALESTINA, një rrugë në qytetin e Xhiddës së...

Përse u quajt rruga PALESTINA, një rrugë në qytetin e Xhiddës së Arabisë Saudite?

Përse u quajt rruga PALESTINA një rrugë në qytetin e Xhiddës së Arabisë Saudite?

Kur u hap Ambasada e SHBA-së në Xhidde, Mbreti Fejsal (Allahu e mëshiroftë) emëroi rrugën ku gjindej Ambasada me emrin PALESTINA, dhe ambasada është e detyruar të shkruaj adresën e saj zyrtare rruga PALESTINA.

Njeri i papërsëritshëm, Allahu pastë mëshirë për mbretin Fejsal.

/besimtari.com

 

Mbreti Fejsal ( Allahu e mëishroftë )