KAPU FORTË PËR KURANIN!

KAPU FORTË PËR KURANIN!

Cdo gje qe lidhet me Kuranin, bëhet madheshtore.

– Xhibrili alejhi selam zbriti Kuranin,u bë zotëriu i Melaikeve, dhe u emertua si “shpirti i shenjte”.

– Muhamedit, salAllahu alejhi ue selem, i zbriti Kurani, u bë zotëriu i të parëve dhe të fundëve.

– Kurani zbriti për umetin e Muhamedit, salAllahu alejhi ue selem, dhe u bënë umeti më i mirë.

– Zbriti (Kurani) në mujin Ramazan, dhe u bë zotëriu i muajve.

– Zbriti (Kurani) në Natën e Kadrit, dhe u bë nata më e mirë.

Betohem në Allahun, që nuk ka Zot tjetër pos Tij, nëse Kurani zbret ne zemrën e njeriut, do bëhet njeriu më i mirë.

Allahu thotë; “A nuk e kuptoni se ne ua shpallëm librin në të cilin gjendet krenria juaj?! [Sureja El-Enbija, 10]

Nga arabishtja: UMMU ATIKA

Burimi: albislam.com

Shpend Zeneli