Kanceri i shteteve civile

0
350

                                                                                                                 12373_1[1]

Liria! Barazia! Demokracia! Kjo moto dhe sloganE emocionale, të cilat dalin nga gojët e të pafeve, janë një nga përpjekjet e tyre për tu vendosur në pozitën e All-llahut të Lartësuar, duke u shpallur para kësaj zotëra, mbretër, gjyqtar, ligjvënës, president “zot ” – në imazhin e tyre të shtrembëruar. Mjetet moderne për arritjen e këtij qëllimi vetë- shkatërrues janë shtetet e civile.

E bazuar në refuzimin e ekzistencës së Burimit (All-llahut) dhe sheriatit, të domosdoshëm për mbijetesën dhe progresin e njeriut, shteti civil u ndërtua si një mjet për ti mbrojtur mosbesimtarët nga ballafaqimi me vdekjen e pashmangshme, të cilën çdo qenie e gjallë ka për ta shijuar. Kur refuzohet All-llahu i Plotfuqishëm, mesazhi i Tij dhe ligji i Tij (sheriati), atëherë vdekja fizike bëhet frika dhe realiteti më i madh të cilës duhet ti ikin (shmangen) me çdo kusht. Është e qartë se mosbesimtarët e kanë humbur gjithë kuptimin e jetës fizike, vdekjes dhe jetës pas vdekjes.

Nëse i analizojmë ligjet e të pafeve dhe shtetet e tyre civile, do të kuptojmë se ata janë, në fakt, motor lëvizës i ikjes së tyre të kotë nga vdekja fizike. Atë që jobesimtarët e mendojnë se ata janë burim i krijimit të tyre personal, dhe që mundohen ti formësojnë të gjitha krijesat sipas imazhit të tyre është vetëm një nga faktet se ata vuajnë nga sëmundje të qarta mendore. Kur kjo lidhet me frikën nga vdekja fizike dhe të gjitha përpjekjeve për ta shmangur atë (vdekjen), atëherë tumori kanceroz fillon për tu formuar dhe zgjeruar, dhe përfundimisht që të ketë një ndikim mbi të gjitha krijesat.

Me shpresë të dëshpëruar për tu bërë të pavdekshëm, jobesimtarët me përpjekjet e tyre të papërpunuara vazhdojnë që shteteve civile tua përshkruajnë të gjitha atributet e Krijuesit. Kjo vjen nga besimi i tyre psikopatikë që ata vetë janë për veten e vetë Zot. Dhe çfarë kanë arritur me këtë? Ata, në fund, e kanë shndërruar shtetin civil në një burg në ajër të hapur, në të cilin përpiqen për tu fshehur. Dhe nga kush fshihen? Universi, të cilin e ka krijuar All-llahu i Lartë, nuk mund të krijohet sipas imazhit të tyre personalë. Të gjitha krijesat, në thelb, i përmbahen sheriatit dhe vetëm i dorëzohen Burimit të tyre ekzistues (Allahut).  Jobesimtarët gjenden në rrezik të vazhdueshëm, e cila është pasojë e natyrshme e marrëzisë së tyre dhe sjelljes dhe veprimeve të tyre të shtrembëruar.

Të gjitha çfarë jobesimtarët i punojnë nëpërmjet shtetit të tyre civil, siç është sjellja e të ashtuquajturit ligj dhe rregullore për tu munduar për ta anuluar sheriatin, rezulton në rënien e tyre me kokë të thiktë në varret e tyre, të cilës ata mundohen me dëshpërim për ti shpëtuar. Veprimet e tyre të kota më së shumti manifestohen në:

– Legjislacionin e projektuar të cilët janë të dizajnuar për ti mbrojtur dhe për ti inkurajuar sjelljet destruktive, të tilla si: Homoseksualiteti, sodomia, droga dhe alkoolizmi, kamata, pornografia, gjelbërimi i ambientit, aborti, eutanazia, bixhozi, prostitucioni, dhe kështu me radhë.

– Përpjekjet për ti eliminuar dënimet për krime të sheriatit.

– Procedurat në bujqësi dhe industrinë ushqimore (ushqime të modifikuara gjenetikisht), të cilët e kanë bërë ushqimin në vendet civile praktikisht të papërdorshëm për konsumin njerëzor.

– Zhvillimi i industrisë mjekësore, e cila ekziston vetëm për shkak të sëmundjeve dhe sëmundje, të cilat e formojnë bazën e pushtetit civil, duhet të mbahen në mënyrë që këto shtete (civile) të mund të vazhdojnë të ekzistojnë edhe më tutje.

– Krijimi dhe zhvillimi i forcave globale siguruese – ushtarake, të cilat përpiqen që nëpërmjet terrorit për ta pushtuar gjithë planetin, që jobesimtarët të ndjehen të sigurt pas mureve kancerogjene të organizatave globale artificiale të qeverisë civile.

– Zhvillimi i korporatave të biznesit të cilat, në shtetet civile, kanë të drejtat e njëjta ashtu sikurse qeniet njerëzore, e cila ka rezultuar në komodifikimin e barabartë të qenieve njerëzore dhe qenieve të tjera të gjalla në objektivizmin e çdo gjëje tjetër.

– Mashtrimin e besimtarëve në prodhimin e institucioneve (te cilat jane te themeluara me ligje të kufrit) nga ana e qeverisë civile, të cilët (muslimanët) pastaj të japin llogari para autoriteteve mosbesimtare, dhe jo para Allahut.

– Maltretimi dhe sulmet ndaj muslimanëve që jetojnë në shtetet islamike, dhe me vetëdije e zbatojnë sheriatin në jetën e tyre personale dhe kolektive (për shembull Afganistani, Somalia, Mali…)

Në thelb, qeveria civile nuk është asgjë tjetër veçse një varrezë për jobesimtarët. Kjo që jobesimtarët bëhen paranoik dhe të dëshpëruar nuk është asnjë tregues se ata më në fund janë në gjendje për ti parë gabimet e tyre. Ata sot janë, pa dyshim, në një gjendje më poshtëruese dhe më psikopate.

Në fund do të vijnë deri tek thyerja e iluzioneve në të cilat jobesimtarët jetojnë sepse Allahu i Plotfuqishëm përdor çdo mjet, të dukshëm dhe të pa dukshëm, për ti mohuar gënjeshtrat e tyre. Muslimani, është e domosdoshme që të jetë sa më larg nga shirku (politeizmi) dhe shkatërrimi, në të cilën jobesimtarët thërrasin.

Muslimanët duhet të jetojnë një jetë sa më të mirë besimtare dhe sa më shpejt ti kuptojnë begatit që do tua sigurojë shteti islamik. Kur të ndodh zgjimi i plotë imuslimanëve, qeveritë civile kancerogjene do të neutralizohen, të shëruara dhe të kthyera në një gjendje të islamit.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here