A JE I STËRMBUSHUR ME MËKATE?!

0
409

Njihu me dhjetë lumenjtë të cilat i pastrojnë ndyrësirat e mëkateve!

Shejh Islam ibn Tejmije, Allahu e mëshiroftë ka thënë: “Besimtari kur të vepron një të keqe, ndëshkimi i atyre mëkateve largohet me dhjetë mënyra:

1) Të pendohet , e Allahu të ia pranon atij pendimin, ngase i panduari nga mëkati është sikur ai që s’ka mëkate.

2) Apo të kërkon falje prej Allahut e Allahu t’ia falë.

3) Të vepron vepra të mira të cilat i pastrojnë mëkatet, ngase veprat e mira i shlyejnë ato të këqijat.

4) Të luten për të vëllezërit e tij besimtarë, e kërkojnë falje për të kur ai është i gjallë apo i vdekur.

5) Apo ata t’i dhurojnë atij nga shpërblimet e veprave të tyre, e t’i bëjnë dobi atij.

6) Të ndërmjetëson për të i dërguari Muhamed, salAllahu alejhi ve selem.

7) Ta sprovon Allahu në dynja çfarë do t’i shlyejnë atij mëkatet.

8) Ta sprovon atë në varr.

9) Ta sprovon atë në ditën e ringjalljes ditën e Kiametit me ndëshkimet e saja, e ti shlyhen atij mëkatet.

10) Apo ta mëshiron i Gjithëmëshirshmi.

Ai i cili i humb një nga këto dhjetë të mos e fajëson askënd pos vetes, sikur që tha Allahu i Madhëruar në transmetimin nga i dërguari, salAllahu alejhi ve selem: “O robërit e Mi, këto janë veprat tuaja që ua llogaris pastaj ju shpërblej për to, ai që gjend ato të mira le ta falënderoj Allahun e kush gjen diçka tjetër le të mos e qortojë askënd veç vetes”. (Muslimi)

Përtheu: Shpend Zeneli

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here