Fortifikimi dhe mburoja e shtëpive

0
379

Fortifikimi dhe mburoja e shtëpive

Shtëpitë mbrohen me:

1. Leximin e Kur’anit, në veçanti me leximin e kaptinës El Bekare dhe lutjeve të ndryshme.

2. Largimi i qenëve, statujave, kambanave dhe kryqeve prej shtëpie.

Transmeton Ebi Talha, radiallahu anhu, se Pejgamberi alejhi selam, ka thënë: ”Melekët nuk hynë në atë shtëpi që ka qen dhe statuja.”9

Transmeton Aishja, radiallahu anha, se Pejgamberi alejhi selam, ka thënë: ”Melekët nuk hynë në atë shtëpi që ka kambana.”10

Transmeton Adij b.Hatemi, se ka shkuar te Pejgamberi alejhi selam, me kryq në qafë e ai i ka thënë: ”O Adij, largoje prej teje këtë idhull.”11

Largimi i melekëve prej një shtëpie, nënkupton largimin e melekëve të angazhuara për mbrojtjen e besimtarëve, kur largohen ata, atëherë në atë shtëpi hyjnë shejtanët.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here