Home Të tjera Zgjodhem per ju Është e ndaluar të flitet kur hoxha ligjëron hutben e xhumasë!

Është e ndaluar të flitet kur hoxha ligjëron hutben e xhumasë!

Pyetje: Cila është dispozita e atij i cili flet kur imami ligjeron në hutbe?

Përgjigje:

Ai është mëkatarë, sepse Pejgamberi alejhi selam ka thënë: “Nëse i thua shokut tënd kur imami ligjeron hutben në ditën e xhuma: heshtë, mjaftë, veçse e ke humbur shpërblimin e xhumasë, dhe kush e humb shpërblimin e xhumasë, nuk ka xhuma për të (nuk i pranohet xhumaja).”

(Ebu Davudi: 1051, Ahmedi: 719, Abdurrezaku: 3/223 me nr. 5416, 5420 dhe Bejhekiu: 3/220).

“Nëse në ditën e xhumasë kur imami ligjëron në hutbe i thua shokut tënd hesht, e ke humbur shpërblimin e xhumasë.” (Buhariu dhe Muslimi)

“Nëse flet në ditën e xhumasë kur imami është duke ligjëruar në hutbe, e ke prishur dhe humbur xhumanë.” ( Transmeton Ibn Huzejme me sened sahih).

Dijetarët kanë thënë: Ndalohet (haram) të folurit kur imami ligjeron në hutbe, xhemati obligohen ta ndëgjojn hutben e imamit dhe të përfitojnë nga hutbeja, këshilla islame, urdhëresa dhe ndalesa që i ka porositur Allahu xhele ue ala dhe i dërguari i Tij, Muhamedi alejhi selam.

Shejh Abdullah el Humejdi, rahimehullah

Nga arabishtja: Suad Shabani

Previous article7 shenjat emergjente që duhet të dërgoni fëmijën tuaj te doktori
Next articleSi e pranuan fenë Islame dy të krishterë në Jordani.