Home Zgjodhëm për ju. E kam ndarë namazin ndërmjet Meje dhe robit Tim në dy gjysma,...

E kam ndarë namazin ndërmjet Meje dhe robit Tim në dy gjysma, dhe ai (robi) do ta fitojë atë për të cilën është lutur

E kam ndarë namazin ndërmjet Meje dhe robit Tim në dy gjysma, dhe ai (robi) do ta fitojë atë për të cilën është lutur.”

Kur robi thotë:
“El hamdu lil-lahi rabbil alemin”; All-llahu U thotë:
“Robi Im më lavdëroi.”
Kur robi thotë:
“Er-rahmanir-rahim”; All-llahu U thotë:
“Robi Im më lartësoi.”
Kur robi thotë:
“Maliki jeumid-din”; All-llahu thotë:
“Robi Im më nderoi.”
Kur robi thotë:
“Ijjake na’budu we ijjake nesta’in”; Ai thotë:
“Kjo është ndërmjet Meje dhe robit Tim dhe robit i takon ajo të cilën e kërkon.”
Kur robi thotë:
“Ihdinas-siratal mustekim, siratal ledhine en amte alejhim, gajril magdubi alejhim we led-dalin”; Ai thotë:
“Kjo është për robin Tim, dhe ai do ta ketë atë që e ka kërkuar.”

Previous articlePrekja e xhinëve mund të ndodhë në 3 raste kryesore
Next articleMREKULLIA NE KRIJIMIN E DORES