Dunjaja, nuk është stacioni i fundit!

0
378

DUNJAJA, NUK ËSHTË STACIONI I FUNDIT!

Allahu , xhele ue ala, ka thënë;

إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ
” Mëkatarët ishin ata të cilët i përqeshnin ata që besuan.”
(Mutafifin; 29)

A përfundon çështja me kaq apo jo!?
Jo, nuk përfundon me kaq!?
Allahu, xhele ue ala, thotë;
فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ
” E sot, (në ditën e gjykimit), ata që besuan do të tallen me jobesimtarët.”
(Mutafifin; 34).

Dr. Musaid Tajar

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here