Home Të tjera Zgjodhem per ju Duaja për mbrojtjen e fëmijëve –

Duaja për mbrojtjen e fëmijëve –

Duaja për mbrojtjen e fëmijëve 

E vëndon dorën e djathtë mbi kokën e fëmijës, dhe ja lexojmë këtë lutje një herë, ose më shumë herë dhe inshAllah me lejen e Allahut do të jetë i mbrojtur, nga shejtanët dhe syri i keq.

– E’udhu bi Kelimatil-lahit-tammeh min kul-li shejtanin ue hammeh, ue min kul-li ‘ajnin ue lammeh.”

– (Lus Allahun, që t’ju mbrojë me fjalët e Tija të plota nga çdo shejtan, nga çdo helm dhe nga çdo sy i keq)

Previous articleOPTIMIZËM APO REALIZËM, GJATË PËRDORIMIT TË ILAÇEVE?
Next articleA NDIKON SPIRITUALITETI NË SHËNDET?