Disa këshilla për ta forcuar besimin

Falja e namazit në kohën e vet për arsye se është vepër e cila të afron kah Allahu.

Përmendja e Allahut (Dhikri) edhe nëse ajo është vetëm se pesë minuta brenda një ore.

Lutja e vazhdueshme për çdo ditë me vendosmëri dhe me mbështetje në Allahun.

Përkujdesja për leximin e Kuranit për çdo ditë që mos të bëhemi nga të shkujdesurit.

Largimi nga shoqëria e keqe dhe me moral të ligë.

Dërgimi i salavateve mbi të Dërguarin e Allahut, lavdia dhe paqja e Allahut qofshin mbi të, dhjetë herë në mëngjes dhe dhjetë herë në mbrëmje, dhe kërkimi i faljes një qind herë brenda dite.

Agjërimi i ditës së Hënë dhe të Enjte sipas mundësive dhe poashtu edhe agjërimi i ditëve të bardha.

Leave a Reply