DISA DISPOZITA TË PRERJES SË KURBANIT

Ka thënë dijetari i shquar Ibën El Uthejmin, Allahu e mëshiroft:
-Të jetë prej bagëtive: deve, lopë apo dele ose dhi.
– Të ketë të plotësuar moshën e caktuar: 1 Delet gjashtë muaj, dhitë një vit, lopët dy vite dhe devetë pes vite.
– Të mos ketë të meta me të cilat nuk plotësohen kushtet e pranimit siç janë:
1. Verbërim i qartë
2. Sëmundje e qartë
3. Çalim i qartë
4. Ashtdobët që s’kam brenda palcë.

Burimi: Përmbledhje fetfash dhe shkrimeah- Ibën El Uthejmin.

Po ashtu, ka thënë, Allahu e mëshiroft:
I këshilloj vllezërit: nëse dëshironi pasimin e sunetit gjatë prerjes së kurbanit atëherë bëjeni atë në vendin tuaj dhe mos e shpërndani atë jashtë vendit, duke manifestuar simbolet e Islamit dhe duke e bërë të njohur mes familjeve dhe fëmijëve. Ju këshilloj ju ta bëni therjen e kurbanit nëse ka mundësi dhe të përmendni emrin e Allahut (thënien bismilah ) dhe të hani një pjes prej saj ashtu që ta realizoni pasimin e të Dërguarit, paqa dhe mëshira e Allahut qofshin mbi të .

Burimi Takimet mujore të dijetarit El Uthejmin / albislam.com

Përktheu nga gjuha arabe: Abdusamed Selimi

Leave a Reply