Home Të tjera Zgjodhem per ju DETYRAT TONA NDAJ NJË TË MOSHUARI

DETYRAT TONA NDAJ NJË TË MOSHUARI

IlmihaliMirësjelljaApr 19, 2016 0 451

MËSIME DHE POROSI ISLAME ( 32 )

Obligimet tona ndaj të moshuarve (pleqve);

1. Respektimi i tyre.
2. Dhënia përparësi të moshuarve gjatë bisedës.
3. Dhënia përparësi të moshuarve gjatë ngrënies dhe pirjes.
4. Ndihmesa e të shtyarve në moshë gjatë kryerjes së haxhit, sidomos kur ata kanë më së shumti nevojë.
5. Lehtësimi i të moshuarve në moshë gjatë ramazanit, duke i liruar ata nga agjërimi dhe duke ushqyer çdo ditë të ramazanit një të varfër për ta.
6. Moszgjatja faljes së namazit nga ana e imamit, sidomos kur ka prezent pleq të shtyer në moshë.
7. Lirimi nga hixhabi, për gruan e shtyer në moshë të thellë, e cila nuk shpreson të martohet.
8. Lejohet të shtyerit në moshë të pushojnë pak ulur, pas çdo rekatit, pas ngritjes nga sexhdeja për fillimin e rekatit në vijim. (Pra, është ulje në të cilën nuk ka as lutje as dhikër, por është lehtësim për të shtyerit në moshë, qoftë ajo ulje pas rekatit të parë, të dytë, të tretë, ashtu siç kanë thënë dijetarët Islam).

Shejh Abdulaziz Ibën Muhamed Ibën Abdullah es Sed’han

Nga arabishtja: Suad B. Shabani

Burimi: albislam.com

Previous articleKUSH BESON NË ALLAHUN DHE DITËN E FUNDIT … !
Next articleSHKAQET QË TË SHPIEJNË DREJT LUMTURISË SË VËRTETË