Home Të tjera Zgjodhem per ju Dënimi për ata që e braktisin namazin e Xhumasë

Dënimi për ata që e braktisin namazin e Xhumasë

 

Ibn Kajjim el Xheuzi, Allahu e mëshiroftë, ka thënë:

“Namazi i Xhumasë është një nga obligimet më të rëndësishme në Islam, dhe një nga tubimet më të mëdha të muslimanëve. Mbledhja në Xhuma është më e rëndësishme dhe më e obligueshme se çdo tubim tjetër përveç Arafatit(mbledhjes në Arafat).
Kushdo që e braktis atë, Allahu do të vendos një vulë në zemrën e tij.”

Burimi: (Zed el Me’ad ,1/376)

Previous articleMos e humbisni! Ja çfarë thotë Kurani për borën
Next articleA KE DËGJUAR PËR KËTO PESË GJËRA !