Cili është mëkati më i madh?

Ibn Mesudi e ka pyetur Profetin (alejhi selam) se cili është mëkati më i madh ndaj Allahut, dhe ai (alejhi selam) u përgjigj:

“T’i shoqërosh Allahut diçka tjetër në adhurim, ndërkohë që Krijuesi yt është vetëm Allahu.

Po pastaj? – I tha.
“Të vrasësh fëmijën tënd nga frika se do të ushqehet me ty.

Po pastaj- e pyeti sërish Ibn Mesudi.
Profeti (alejhi selam) i tha:
“Të bësh imoralitet me gruan e fqinjit tënd.” (Buhariu, Muslimi).

Leave a Reply