Home Të tjera Zgjodhem per ju CILËN MIRËSI MË TË MADHE E POSEDON NJERIU!

CILËN MIRËSI MË TË MADHE E POSEDON NJERIU!

Hubejb Ibn Xhelab, thotë: E pyeta Abdullah Ibn Mubarekun rahimehullah, për gjënë më të mirë që i është dhënë njeriut?

Ai tha: Mençuria e thellë.

Pastaj i thash: Në qoftë se nuk e ka këtë? Ai tha: Sjellja e mirë.

Pastaj i thash: Nëse ai nuk ka këtë? Ai tha: Vëllai i cili e udhëzon në rrugë të drejtë.

Pastaj i thash: E nëse nuk e ka këtë? Ai tha: Heshtja e gjatë.

Pastaj i thash: Në qoftë se ai nuk e ka as këtë? Ai tha: Vdekja e shpejtë.

Nga arabishtja: Suad Shabani

 

Previous articleSI TË BËHESH ZOTËRIU I TË TJERËVE!
Next articleLUMTURIA