Home Zgjodhëm për ju. CILAT JANË TRI GJËRA SHPËTIMTARE DHE TRI SHKATRRIMTARE ?

CILAT JANË TRI GJËRA SHPËTIMTARE DHE TRI SHKATRRIMTARE ?

HADITHI I PESTË

Transmetohet nga Ebu Hurejra (RadijAllahu anhu) se i Dërguari (Sal-laAllahu alejhi ue sel-lem) ka thënë:

“Tri gjëra janë shpëtimtare dhe tri gjëra janë shkatërrimtare. Tri shpëtimtaret janë:

– Takvallëku (të kesh frikërespekt) nga Allahu i Lartë në vetmi dhe në prani të njerëzve;

– Të thuash të vërtetën në gëzim dhe në hidhërim;

– Të jesh mesatar në skamje dhe në bollëk;

Kurse tri shkatërrimtaret janë:

– T’i nënshtrohesh koprracisë;

– Të pasosh epshin;

– Të të pëlqejë vetja (të të hyjë vetja në qejf), e kjo është më e rënda prej tyre.”

LIBRI POROSI PROFETIKE
ABDULKADËR ARNAUTI ALLAHU E MËSHIROFTË

Previous articleROLI I FAMILJES NË EDUKIMIN E FËMIJËVE
Next articleMARRJA ME PUNË TË HUAJA