Cila është gjëja më e mirë për njeriun?

Cila është gjëja më e mirë për njeriun?

E kanë pyetur një të urtë:
– Cila është gjëja më e mirë për njeriun?
– (Ai i përgjigj) Mendja me të cilin jeton.
– Po nëse atë nuk e ka?
– Vëllezërit, të cilët përkujdesen për të.
– Po nëse ata nuk i ka?
– Pasurinë për shkak të së cilës e duan njerëzit.
– Po nëse nuk e ka?
– Edukatën prej të cilës ruhet prej çdo të keqe.
– Po nëse nuk e ka?
– Heshtjen, e cila e shpëton.
– Po nëse nuk e ka?
– Vdekjen, e cila i shpëton njerëzit prej tij.