Home Të tjera Zgjodhem per ju Cila është dispozita e therjes së Kurbanit, dhe nëse është obligim, atëherë...

Cila është dispozita e therjes së Kurbanit, dhe nëse është obligim, atëherë kush e ka obligim!?

Përgjigje; Therja e Kurbanit është sunet i fortë dhe nuk është obligim tek shumica e dijetarëve. Kryefamiljari ther Kurbanin, pra ai i cili kujdeset për familjen, ai pra e ther Kurbanin për veten e tij dhe familjen e tij. Shënim nga përkthyesi; (Therja e Kurbanit tek shumica e dijetarëve është obligim, tek dijetarët e medh’hebit Hanbeli, Shafi’i, Maliki. Kurse tek dijetarët e medh’hebit hanefij therja e Kurbanit është obligim, i këtij mendimi është edhe Euzaiu, Lejthi dhe një transmetim nga Imam Ahmedi).

Shejh Dr. Salih el Feuzan
Burimi; albislam
Nga arabishtja; Suad Shabani

Previous articleHADITHI QË IMPRESIONOI IMAM ALBANIN
Next articleÇfar thotë Kur`ani për shenjat e gishtërinjve