Home ISLAM Çfarë është mendjemadhësia?

Çfarë është mendjemadhësia?

Këtë na e tregon Profeti (alejhi selam) në hadithin që e transmeton Abdullah ibn Mesudi (radijAllahu anhu), se Profeti (alejhi selam) ka thënë: “Nuk hyn në xhenet ai që në zemrën e tij ka sa një grimcë mendjemadhësie.”

Njëri prej të pranishmëve tha: Ndonjëri dëshiron që rrobat dhe këpucët e tij të jenë të bukura.

Profeti (alejhi selam) tha: “Allahu është i Bukur dhe e do bukurinë, kurse mendjemadhësi është mospranimi i të vërtetës dhe nënçmimi i njerëzve.”

(Muslimi)

Xhamiambret

Previous articleÇduhet të bësh kur dëgjoni gjelin apo gomarin natën?
Next articleVrasjet e shumta janë prej shenjave të Kijametit