Home Zgjodhëm për ju. ÇERTIFIKATA E VDEKJES?!

ÇERTIFIKATA E VDEKJES?!

Çertifikata e lindjes.. letër!

Dëshmia e suksesit.. letër!

Diploma e universitetit.. letër!

Letrat për çdo ditë vetëm se shtohen…!!

Dëshmia e martesës.. letër!

Pasaporta.. letër!

Dëshmia për sjellje të mirë.. letër!

Receta e mjekut.. letër!

Ftesat për manifestime.. letër!

Jeta jonë do të thotë se është thjesht, letra mbi letra..

Me ditë i mbledh.. pastaj i shqyen.. dhe në fund i gjuan..

Dynjaja e tëra është.. letra..

Sa pikëllohet njeriu.. për letër!!

Dhe sa gëzohet.. për letër!!

Mirëpo..

Letra e vetme të cilën njeriu nuk mundet ta sheh është.. letra e çertifikatës së vdekjes.

Puno për të, se ajo është letra më e rëndësishme!

O Zot kërkojmë nga Ti përfundim të mirë!

Previous articleSa her që i afrohem fejesës dikush del dhe ma prish
Next articleTË KËNAQURIT E NJERËZVE ËSHTË SYNIM QË NUK ARRIHET !