ÇELËSAT E HUMBURA!!

0
316

Çelësi i krenarisë: Nënshtrimi i Allahut dhe të Dërguarit të Tij, lavdia dhe paqja e Allahut qofshin mbi të …

Çelësi i riskut: Kërkimi i tij duke ia bashkangjitur istigfarin dhe devotshmërinë …

Çelësi i Xhenetit: Njësimi i Allahut (Teuhidi) …

Çelësi i imanit: Meditimi rreth argumenteve të Allahut dhe krijesave të Tij …

Çelësi i bamirësisë: Sinqeriteti …

Çelësi i jetës së zemrave: Meditimi i Kuranit dhe namazi natës dhe largimi nga mëkatet …

Çelësi i diturisë: Të pyeturit e drejtë dhe të dëgjuarit me vëmendje …

Çelësi i fitores: Durimi …

Çelësi lumturisë: Devotshmëria …

Çelësi i rritjes së begative: Falënderimi …

Çelësi i nxitjes për ahiret: Asketizmi në dynja …

Çelësi i përgjigjes: Duaja.

Nga arabishtja: Irfan JAHIU

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here