BUTËSIA VETËM ZBUKURON

BUTËSIA VETËM ZBUKURON

Ne shpesh komentojmë për një person me habi: “Ai është i qetë, i durueshëm dhe i përmbajtur…”

Kur dëshirojmë ta kritikojmë një person, themi: ” Ai është i ngutshëm, ai është i dobët…”

Ndërsa Profeti -alejhi salatu ue selam- thoshte:

“Nuk gjendet butësia në një send, përveçse e zbukuron atë.

Nuk gjendet vrazhdësi në një send, përveçse e shëmton atë.” (Muslimi)

“Mëso fenë tënde”

Burimi Jetës