Allahu im, kërkoj të më mbrosh prej sëmundjeve në dunja dhe në...

Allahu im, kërkoj të më mbrosh prej sëmundjeve në dunja dhe në ahiret

“Allahu im, kërkoj të më mbrosh prej sëmundjeve në dunja dhe në ahiret.
Allahu im, kërkoj falje të mëkateve dhe të ma mbrosh fenë time, jetën time, familjen dhe pasurinë time.
Allahu im, m’i mbulo të metat dhe më qetëso në momentet trishtuese.
Allahu im, më ruaj para dhe mbrapa, në të djathtë dhe në të majtë, dhe nga lartë.
Allahu im, kërkoj strehim në madhërinë Tënde që mos të më lëshojë toka”.