A lejohet duartrokitja?

A lejohet duartrokitja?

Shejh Uthejmini
Shejh Uthejmini

Nga Imam Uthejmini
Burimi: Lika el Bab el Meftuh nr 121.

 


Imam Uthejmin:*Është e lejuar duartrokitja për të inkurajuar dikë që ka bërë diçka të
mirë.

*Kjo nuk është përngjasim me kufarët.