A e prishë agjërimin dalja e gjakut nga hunda?

0
419

Nuk e prishë agjërimin dalja e gjakut nga hunda, edhe nëse është shumë,               sepse ajo nuk ndodhë me deshirë të njeriut. (Sheikh Ibn Uthejmini)

11425423_387841408076949_2831263552977460526_n
Nëse gjaku arrinë barkun e njeriut, pa qëllim, nuk prishë agjërimin,                           sepse All-llahu subhanehu ue teala, thotë:
“Allahu nuk e rëndon askënd mbi mundësitë që ai ka. Secili merr shpërblim për atë (të mirë) që ka fituar dhe (po kështu) secili merr dënim për atë (të keqe) që ka fituar. ´Zoti ynë! Mos na ndëshko në qoftë se harrojmë, apo biem në gabime;…”
[Kur’an, Bekareh : 286]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here