Home Të tjera Zgjodhem per ju 7 arsye pse duhesh të mësosh gjuhën Arabe

7 arsye pse duhesh të mësosh gjuhën Arabe

1. Kupto fjalët e Zotit tënd pa ndonjë përkthim

Nëse dikush i dashur për neve na e dërgon ndonjë letër në gjuhë të huaj, ne do të vraponim për të gjetur se vallë çfarë shkruan në të. Ne do ta përkthenim por kuptimi i vërtet do të kuptohej vetëm në gjuhën origjinale. Arabishtja e përdoru në Kuran është e pasur dhe plotë kuptime – asnjë përkthim nuk mund të jetë i plotë i drejtë.

2. Kupto fjalët e Profetit

Imagjino sikur ta kishe të mundur të lexosh dhe të kuptosh fjalët e të dashurit Profetit tonë (sal-lAllahu alejhi we selem) nga gjuha arabe. Mësimi i gjuhës Arabe do të thotë për ty se mund të kuptosh hadithin e Profetit pa pasur nevojë që të mbështetësh në një përkthim.

3. Të shtosh përkushtimin në namaz

Përqendrimi yt në Namaz do të ngritët kur ti do të jesh në gjendje të kuptosh çdo pjesë të namazit prej sureve apo dhikreve. Namazi nuk do të jetë më një grup i veprimeve me zbrazëti të meditimit. Do të jesh në gjendje të kesh një bisedë më kuptimplote me Zotin tënd.
Sa herë ke qenë duke fal namaz të Taravisë në Ramazan e ke thënë: ah sikur të dija se çfarë po lexon imami? Bëje atë dëshirë të bëhet e vërtet duke mësuar gjuhën arabe.

4. Qasu në librat e Shkencave Islame që të futesh në studime më të thella

Megjithëse shumë libra të shkencave Islame janë përkthyer, shumë prej tyre mund të vlerësohen tamam vetëm në gjuhën origjinale të tyre – si libra të ndryshëm të Tefsirit, komente të Haditheve ose libra në Jurispodencën Islame.

5. Është gjuha e 5të në botë

Gjuha Arabe është e folur nga më shumë se 300 milion njerëz në botë dhe është gjuhë zyrtare në 24 vende. Me mësimin e gjuhës Arabe, ti je në gjendje të komunikosh me ata që flasin këtë gjuhë anë e kënd botës.

6. Shto mundësitë e punësimit tënd

Hulumtimet e ndryshme kanë treguar se kur dikush di një gjuhë të dytë mundësia për të punësuar është më me madhe. Mësimi i Arabishte do të shtojë mundësitë e tua të punësimit dhe do të duket bukur në CV-në tënde.

7. Mësimi i një gjuhe të huaj do fuqizojë trurin dhe përmirëson kujtesën

Umeri ka thënë:
“Mësoni Arabishten për forcimin e mendjes”
Shumë studime kanë treguar se ata që flasin dy gjuhë apo shumë gjuhë janë komunikues më të mirë, kanë memorie më të mprehtë dhe e kanë të perfeksionuar aftësinë e të menduarit kritik./KohaIslame

Previous articleQetësuesit janë më të rrezikshëm sesa mund ta mendoni!
Next articlePërse dhëmbët e përhershëm nuk mund të rriten sërish