6 MËNYRA SE SI TË BRAKTISIM SHIKIMIN NË HARAM

Një nga çështjet kryesore që ndikon në rininë e sotit dhe tek shumë të rritur është varësia ndaj pornografisë. Ajo që dikur ishte një mëkat i fshehur që kërkonte shumë përpjekje për të rënë në të, tani është bërë një epidemi sidomos pas fillimit të pajisjeve mobile, që janë të afta të transmetojnë përmbajtje të tilla.

Ne kemi përpiluar disa këshilla për të ndihmuar ata që po luftojnë me këtë problem, që më në fund t’i thonë lamtumirë, për të mirën e tyre.

Uleni shikimin

Parandalimi është më i mirë se mjekimi. Uleni shikimin tuaj nga gjinia e kundërt, veçanërisht nëse ata janë tërheqës. Kjo përfshin shfaqjet televizive, filmat dhe çdo fotografi.

Allahu thotë në Kuran:

“Thuaju besimtarëve që të mos hedhin shikimet e tyre dhe le t’i ruajnë organet e veta gjenitale; kjo është më mirë për ta. Me të vërtetë, Allahu është i dijshëm për atë që punojnë ata. ” Sureja Nur, 30

Shmangni vetminë

Gjithmonë përpiquni të mbani veten të zënë në aktivitete publike. Merrni pjesë në xhami, tubime shoqërore dhe vizita familjare, për të mos qenë vetëm dhe për të penguar mendimet e këqija. Merrni një hobi të ri që t’ju mban të distancuar, nëse kjo ju ndihmon.

Kufizimi i qasjes në internet

Sigurohuni që kompjuterat familjarë të jenë në dhomat e përbashkëta dhe t’i hiqni të gjitha pajisjet e lëvizshme nga dhoma e gjumit gjatë natës. Përdorni internetin vetëm kur është e nevojshme dhe shmangni shfletimin pa qëllim në internet.

Agjëroni më shpesh

Profeti, sal-Allahu alejhi ve selem, na mësoi se agjërimi është një “mburojë”, veçanërisht për atë që nuk mund të martohet. Kjo jo vetëm që do ta pengojë dëshirën seksuale, por edhe do të fitojë shumë shpërblime të mira.

Martohuni kur jeni të rinj

Profeti, sal-Allahu alejhi ve selem, i këshilloi të rinjtë se kushdo që mund të përballojë të martohet duhet ta bëjë këtë. Martesa siguron mbrojtje përfundimtare nga dëshira e keqe dhe është një sunet fisnik për të mbrojtur dëlirësinë e dikujt.

Profeti Muhamed, sal-Allahu alejhi ve selem, thotë në një transmetimin autentik:

“O ju të rinj, kushdo prej jush ka mundësi të martohet, le ta bëjë këtë, dhe kushdo që nuk mund të martohet, le të agjërojë, sepse kjo do të jetë mburojë për të”. (Buhariu dhe Muslimi)

Kërkoni ndihmën e Allahut

Nëse jeni vërtet të sinqertë në qëllimin tuaj për të hequr dorë nga ky zakon i keq, kërkoni ndihmën e Allahut dhe Ai do t’ju ndihmojë nga kjo.

“Dhe kushdo që mbështetet te Allahu, Ai do i mjaftojë atij“. Sureja Talak, 3

Burimi; albislam.com – Shpend Zeneli

Leave a Reply