Home Kurani dhe Shkenca 3 pengesave që e pengojnë njeriun të ecë në rrugën për tek...

3 pengesave që e pengojnë njeriun të ecë në rrugën për tek Allahut

Shejh Abdu Rezak el-Beder -Allahu e ruajtë- thotë:

“Është detyrë dhe duhet të bëhet kujdes prej pengesave që e pengojnë njeriun të ecë në rrugën për tek Allahu dhe arritjen e kënaqësisë së Tij, e ato janë tre:

1 : Shirku në Allahun
2 : Bidati në fenë e Allahut
3: Mëkatet me llojet e tyre.

Përsa i përket pengesës, që është shirku në Allahun e Lartësuar, shpëtimi prej tij arrihet duke plotësuar me sinqeritet njësimin e Allahut dhe veçimin e Tij në adhurim, ndërsa pësa i përket pengesës, që është bidati në fenë e Allahut, shpëtimi prej tij është duke u kapur dhe duke ndjekur udhëzimin e Profetit -alejhi salatu ue selam-, kurse pengesa e tretë të cilat janë mëkatet me llojet e tyre, shpëtimi prej tyre është duke u larguar prej tyre dhe me pendim të sinqertë, në kohën që ndodh diçka prej tyre (mëkateve).”

Previous articleDisa sekrete që industria ushqimore nuk do që ne t’i dimë (FOTO LAJM)
Next articlePërgatitu për të qarë shumë!