13 anëtarët e një kishe katolike, bashkë me peshkopin pranojnë Islamin

13 anëtarët e një kishe katolike, bashkë me peshkopin pranojnë Islamin

Kisha katolike e peshkopit lindor Eustolio dhe At Jun e përqafoi Islamin me 13 anëtarë të kishës. Shumë njerëz pothuaj çdo ditë e pranojnë islamin dhe i binden Allahut të Lartësuar!

Shihni fotot e rastit në fjalë:Allahu ua shtoftë begatitë dhe i bëftë nga banorët e Xhennetit!