Home Të tjera Zgjodhem per ju 100 Shkallet që ka Xheneti

100 Shkallet që ka Xheneti

Nga Ubadetu ibën Samitin radijAllahu anhu përcillet se Pejgamberi sal-lAllahu alejhi ve sel-lem ka thënë:

“Në Xhennet ka njëqind shkallë, largësia mes dy shkallëve të tij është sa largësia mes qiellit dhe tokës.

Shkalla më e lartë e tij është Firdevsi, prej tij shpërthejnë katër lumenjtë e Xhennetit, mbi të (Firdevsin) qëndron Arshi-Froni (Allahut).

E kur t’i kërkoni Allahut atëherë kërkojani xhenetin Firdevs.”

(Tirmidhiu 2531)

Previous articleSi i nënshtrohen gjymtyrët gjuhës së njeriut
Next articleMendjemadhesia dhe denimi i saj