Home Zgjodhëm për ju. Zoti im më ka porositur nëntë gjëra e unë ju porosis edhe...

Zoti im më ka porositur nëntë gjëra e unë ju porosis edhe juve

Kjo porosi i është dedikuar Pejgamberit a.s. nga All-llahu Fuqiplotë e Ai na e ka përcjellë edhe neve duke pasur parasysh që edhe net ë kemi dobi nga kjo porosi.

Pejgamberi a.s. ka thënë:
Zoti im më ka porositur nëntë gjëra e unë ju porosis edhe juve:

– Më ka porositur të jem i sinqertë në punët e fshehta dhe ato të dukshme,
– të jem i drejt kur të jem i disponuar dhe kur të jem i hidhëruar,
– të jem i matur (mos të hargjoj pa nevojë) kur të jem i pasur dhe kur të jem i varfër.
– T’ia fali hakun atij që më ka dëmtuar,
– t’i jap atij që më ka rrefuzuar, (s’më ka dhënë kur i kam kërkuar),
– ta vizitoj atë që më ka bojkotuar,
– heshtja ime të jetë mendim, studim,
– fjala ime të jetë dhikër,
-shikimi im të jetë mësim
Transmeton Ibni Maxhe.

Previous articleO ALLAH FALI BESIMTARËT E BESIMTARET
Next articleCilat janë shkaqet e suksesit në jetë?