Home Zgjodhëm për ju. Zemra kalon nëpër disa faza para se gjymtyrët të punojnë. 

Zemra kalon nëpër disa faza para se gjymtyrët të punojnë. 

1) El hâxhis,-ideja që i parashtrohet zemrës.
2) El Khâtir,- ideja pasi zë vend në zemër.
3) Hadîth en nefs, -mëdyshja ta bëjë a të mos e bëjë një vepër.
4) El Hem-m, animi nga ideja për ta vepruar një vepër.
5) El-Azm, bindja e fortë për ta bërë një vepër.

Tri të parat nuk kanë, as shpërblim, as dënim,
ndërsa për el hemm-in, kur synojmë të bëjmë një vepër të mirë, shkruhet një sevap dhe kur kemi për synim të bëjmë një të keqe, nuk
merret si gjynah. Ndërkohë që kur el-hemm shndërrohet në el-Azm, nëse synon të bëjë një vepër të mirë, merr shpërblim për të dhe nëse synon të bëjë një vepër të keqe merr gjynah, edhe nëse nuk vepron (për shkak të ndonjë pengese), sepse dëshira dhe mundësia për të bërë një vepër shkakton pasojën (veprën).

Previous articleMË TREGONI…
Next articleFjalët prekëse të Steve Jobs nga shtrati i vdekjes