Home Zgjodhëm për ju. Vlera e shkencës në Kur’an

Vlera e shkencës në Kur’an

Vlera e shkencës në Kur’an

Shkenctarët musliman kanë bërë një analizë statistikore në suret dhe ajetet e Kur’anit që flasin për shkencën dhe njohuritë dhe kanë konkluduar se:

804 ajete kanë brenda tyre lëndën: dije;

52 ajete lëndën: lajm;

20 ajete lëndën: lexim;

80 ajete lëndën: informatë;

49 ajete lëndën: mendje;

20 ajete lëndën: kuptim;

18 ajete lëndën: mendim.

Tërësisht këto janë 1093 ajete, kurse Kur’ani tërësisht ka 6232 ajete, që domethënë se një e gjashta e ajeteve të Kur’anit flet për shkencën, e lavdëron, stimulon dhe nxitë për te.

Mirëpo kur lexon njeriu fjalën e All-llahut:

{وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْماً (114)}

“…Zoti im, më shto dituri!”. (Taha: 114).

{ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ }

“…Po All-llahut ia kanë frikën nga robërit e Tij vetëm dijetarët,…”. (Fatir: 28).

{ شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ وَالْمَلائِكَةُ وَأُوْلُوا الْعِلْمِ قَائِماً بِالْقِسْطِ لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (18) }

“All-llahu vërtetoi se nuk ka zot tjetër përveç Tij, e dëshmuan edhe engjëjt e dijetarët, dhe se Ai është Zbatues i drejtësisë. Nuk ka zot përveç Tij, Fuqiplotit e të Urtit”. (Ali Imran: 18).

Kjo pa dyshim se na trishton dhe frikëson në të njejtën kohë.

Nga kjo pikënisje dolën në shesh dijetarët enciklopedistë të cilët e mësuan botën.

Në kohën e Faraonëve shkenctarët arritën në shumë fshehtësi të dijes dhe i mësuan shumë dije të reja, mirëpo nuk arriten të kenë llojllojshmërinë dhe enciklopedizmin që e kanë arritur muslimanët.

Në civilizimin grek shkenctarët e tyre nuk kanë arritur numrin, cilësinë dhe llojllojshmërinë siç ka qenë rasti me civilizimin islam.

Ne habitemi kur dëgjojmë emrat e shkenctarëve siç është Ibën Semili, Ibën Kelbiu, Ebu Ubejde, Esmeiu, Hejthem ibën Adiu, Medainiu, shkenctarë që kanë jetuar në shekullin e dytë sipas hixhretit dhe secili prej tyre ka lënë mes dy qind dhe tre qind librave.

Previous articleKatër qytete turke në mesin e qyteteve më të vizituara në botë
Next article“Falja është dhurata më e mirë që mund ta jap një musliman”